Motivation

Motivationen ökar markant när man får ett kvitto på att sin långsiktiga plan är rätt.

Känslan när man ser sina investerinag öka och på sikt växa i en egentligen ganska snabb takt, får en att fundera varför man inte tog detta seriöst redan i tonåren.

Ränta på räntaeffekten är i sig inte svår att förstå för gemene man men i relation med tiden så verkar majoriteten tappa det fullständigt.

Men när poletten trillar ned så infinner sig ett välbefinnande av lugn.

/ Elias