Politik

CSN-återinför fribelopp.

Under rådande Covid-19 pandemi så togs fribeloppsgränsen bort tillfälligt för 2020. Enligt CNS egen hemsida så återgår beloppsgränsen till det normala under 2021. Detta har varit en enorm möjlighet för studenter att kunna plocka ut fullt studielån samt bidrag samtidigt som de har jobbat 100% under större delen av 2020. Många har löst ut andra dyra lån de har haft för att istället få CSN låga ränta. Andra liksom mig har investerat rubbet på börsen…

Read More