Reflektion över partiers syn på barns rätt till båda föräldrarna .

Efter att studerat partiprogrammen så konstaterar jag följande

Socialdemokraterna Förlitar sig helt på barnkonventionen och vill införa den till lag, i den viktigaste frågan om barnens rätt till båda föräldrarna så lyser den med sin frånvaro, den fråga  som kanske är den viktigaste jämställdhetsfrågan i dagens samhälle.

Vänsterpartiet Förlitar sig helt till barnkonventionen och vill  införa den till lag, Glömmer även de att den viktiga frågan om barns rätt till båda föräldrarna bör påskyndas

Miljöpartiet Politiska beslut ska grundas på påverkan av våra barn. Varför påskyndas inte barnens rätt till båda föräldrarna kan man då tycka?

Sverigedemokraterna Betonar barns rätt till sina biologiska föräldrar

Moderaterna Förlitar sig på föräldrarnas förmåga att ombesörja barnets trygghet och välmående. Dock inte ett ord om barnets rätt till båda föräldrarna.

Folkpartiet  Förlitar sig helt till  barnkonventionen och i vill införa den till lag. Vill jämna ut uttag av föräldrar-försäkringen genom ökad jämställdhetsbonus. Glömmer även de att den viktiga frågan om barns rätt till båda föräldrarna bör påskyndas

Centerpartiet Vill att vårdnadshavaren själv ska få bestämma över karriärval och föräldrarutag. Inte ett ord om Barnens rätt till sina båda föräldrar.

Kristdemokraterna Förlitar sig helt till barnkonventionen och vill införa den till lag. Vill även att båda föräldrarna skall ha samma möjligheter till uttag av föräldrar-försäkringen men kan i samförstånd fördelas valfritt mellan föräldrarskapet.

Fi  Vill stärka vårdnadshavaren med vetorätts roll. 

 

 

Reflektion: Med tanke på att majoritet verkar finnas för att anta barnkonventionen till lag så borde det vara ett enkelt beslut att lagstadga om barns rätt till båda föräldrarna redan nu då majoriteten rör sig över blockgränserna.

 

 / Elias