Politikretorisk härdsmälta !

I dagen politik så debatteras det gärna om jämställdhet. De flesta partier slår sig för bröstet och tycker de är så himla duktiga på jämställdhet.

Men när det kommer till barns jämställdhet så läggs locket plötsligt på. I dagens Sverige så föds alla barn med ogifta föräldrar ojämställda. Barn med gifta föräldrar föds med 2 vårdnadshavare,barn med ogifta föräldrar endast med 1 vårdnadshavande förälder.

 Sverige är nämligen så ojämställt så mamman anses ska ha vetorätt om en ogift pappa ska anses lämplig som vårdnadshavare. I de flesta fall är ändå mamman så klok att hon förstår att 2 vårdnadshavare är att föredra.

Men uppstår det att mamman utnyttjar sin vetorätt och pappan väljer att ta strid för sitt barns rätt till båda sina naturliga vårdnadshavare så haglar argumenten vilt som , Vem ska amma, Jag har burit barnet i magen och har per automatik bättre koll på barnets behov, Barnet bor tryggast hos mig i minst 3 år osv så nöj dig med umgängesrätt. 

bb

Hos barn med två vårdnadshavare ska man  försöka tvinga pappor till en 3:dje pappamånad som leder till ännu mer ojämställdhet. Läs tidigare inlägg här.  Argumenten då är att kvinnor ska få chansen att göra karriär, få bättre löneutveckling, det blir ett mer jämställt Sverige osv. ‘

Då helt plötsligt så är pappor en bra vårdnadshavare för våra kära politiker. Så bra vårdnadshavare att det utövas överförmynderi  och tvinga pappor att ta ut pappaledighet istället för att se till problematiken ( ofta ekonomisk) om varför pappor inte tar ut ledigheten i större utsträckning än nu. 

Om pappor Är så dåliga vårdnadshavare i ena läget ,varför blir de plötsligt så bra i det andra ? Tror inte jag stött på en enda politiker som kunnat svara på det.

Det självklara valet borde ju vara att familjerna borde få bestämma själva. Ingen familj har samma förutsättningar som någon annan. Finns massor med aspekter som spelar in.  Ammning,egna företag,körkort,ekonomi, som sagt alla familjer ser olika ut.

Mest synd är det om de barn som skulle velat haft rätten till båda sina föräldrar men endast har en på grund av den ena förälderns vetorätt!

Frågan om jämställdhet börjar vid ALLA barns rätt till båda föräldrarna.

 

/ Elias Hjort