En 3:dje pappamånad är en politisk katastrof för jämnställdhet.

Många partier går till val på att lagstadga om en 3:dje pappamånad. De gör det på grund av feministisk populism i tron att det ska bli ett mer jämställt Sverige. Verkligheten ser dock anorlunda ut. Den största problemet med en tredje pappamånad är att det kommer få precis motsatt effekt.

Barn i Sverige oavsett kön eller etnicitet  föds ojämställda bortsett de som föds med föräldrar som är gifta. Bara det är en diskriminering i sig som är större än den debatt som handlar om rasism i dagens Sverige.

Resultatet av en 3:dje pappamånad kommer bli att föräldrar i samförstånd kommer strunta i att skriva på papper om gemensam vårdnad i startskedet på grund av att mamman ska kunna nyttja fler dagar.

Det får en direkt förödande effekt om föräldrarna under den tiden går isär och pappan helt plötsligt ligger i ett enormt underläge när det gäller barnens rätt till båda föräldrarna.

tvist

I överklassen kommer problemet inte vara lika utbrett då mannen oftast är den som tjänar mest pengar. Konstigt att det är pengarna som ska  styra kan man tycka. 

Ett annat problem är att staten kommer inskränka på valfriheten att kunna helamma.

Så innan man lagstadgar om en 3:dje pappamånad så måste man först se till att barnen föds med båda sina föräldrar som vårdnadshavare. Följden av det kommer visa sig i mindre antal vårdnadstvister ( relationstragedier) och mer pappor kan a ut sina föräldrar-dagar som de annars varit bort-tvingade ifrån.  

Är du politiker och värnar om våra barn så borde du snarare vara för gemensam vårdnad från födseln än att propagera för en tredje pappamånad som kommer göra Sverige mer ojämställt än någonsin så länge inte barnen föds med samma rätt till båda föräldrarna.

Det kära politiker det är Jämställdhet i dess renaste form. Men vågar du som politker föra barnens talan för ett mer jämställt Sverige?

För om inte våra barn får födas jämställda hur ska vi då kunna leva upp till jämställdhet för övrigt?

/ Elias