OM ELIAS

eh

Instagram

”Kritiskt tänkande ”

(Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola  kan använda sig av krtitiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden. )

I grunden utbildad fordonstekniker men har kompletterat med högskolestudier, lean produktion, logistik  samt kommunikation och ledarskap för tekniker.

Under hösten 2018 studerar jag Ledarskap i producerande företag.

Har jobbat inom en rad olika branschområden så som , fordonsteknik, rättspsykiatri, fläktindustri, räddningstjänst, krögare, detaljhandel, och nu senast aktiv 16 år inom stålindustrin samt driver behia.se sedan 2009.

Familjen består av min sambo Caroline och mina 3 barn 9, 7, 4 år i Brunnbäck utanför Avesta.

Personlig utveckling och ständiga förbättringar är en ledstjärna så väl i arbetslivet som privatlivet.